Vatten hantering

Kartor om vatten hantering i området:

Dagvatten Porfyren 1

Dagvatten Porfyren 2

Vatten Porfyren 1

Vatten Porfyren 2

Grönt = dagvatten
Rött = spillvatten
Blått = vatten

Image