Styrelsen 2022

Funktion

Tid

Namn

Adress

email

Telefon

Mobil

Ordförande 1 år Liselott Bernberg Glimmerstigen 38 liselott.bernberg@porfyren.se 581 704 40 073 523 20 67
Kassör 2 år Hans Söderholm Marmorstigen 18 hans.soderholm@porfyren.se 581 730 58 070 581 74 89
Sekreterare 2 år Linda Airijoensuu Glimmerstigen 17 linda.air@porfyren.se 070 634 63 29
Ledamot 2 år Mohammad Tahwildaran Granitstigen 3 mohammad.tahwildaran@porfyren.se 581 666 38 070 220 52 61
Ledamot 2 år Andreas Löfstrand Glimmerstigen 31 andreas.lofstrand@porfyren.se
Ledamot 2 år Elin Lilly Glimmerstigen 40 elin.lilly@porfyren.se
Ledamot 2 år Charles Kridiotis Porfyrstigen 5 charles.kridiotis@porfyren.se
Suppleant 1 år Gun Zebühr Granitstigen 4 gun.zebuhr@porfyren.se 581 667 66 070 564 78 37
Suppleant 1 år Göran Zebuhr Granitstigen 4 goran.zebuhr@porfyren.se
Revisor 1 år Mats Eriksäter
Revisor 1 år Anders Eklöf
Revisorssuppleant 1 år Astrid Thorin
Revisorssuppleant 1 år Jesper Sjöholm
Gräsklippning 1 år Thomas Korolanyi
Valberedning 1 år Ekkehart Lötzsch
Valberedning 1 år Pär Söderblom
Valberedning 1 år Urban Karlsson

Avskrivning av p-böter
Kan göras av:
Gun Zebühr, Granitstigen 4
Charles Kridiotis, Porfyrstigen 5
Observera att avskrivningar varken görs för parkering utanför markerade p-platser eller för parkering innanför grindarna.

Beställning av borttappade garagenycklar
Beställning görs hos Hans Söderholm, Marmorstigen 18

Soppåsar för matavfall
Finns att hämta på kretsloppcentralen i Brunna samt i vissa mataffärer.

Orienteringsskylt