Styrelsen 2018

Funktion

Tid

Namn

Adress

email

Telefon

Mobil

Ordförande 1 år Pär Söderblom Granitstigen 6 par.soderblom@porfyren.se 581 744 11 070 546 76 07
Kassör 2 år Hans Söderholm Marmorstigen 18 hans.soderholm@porfyren.se 581 730 58 070 581 74 89
Sekreterare 2 år Liselott Bernberg Glimmerstigen 38 liselott.bernberg@porfyren.se 581 704 40 073 523 20 67
Ledamot 2 år Mohammad Tahwildaran Granitstigen 3 mohammad.tahwildaran@porfyren.se 581 666 38 070 220 52 61
Ledamot 2 år Jesper Sjöholm Marmorstigen 3 jesper.sjoholm@porfyren.se 581 71 060 070 345 07 60
Ledamot 2 år Linda Airijoensuu Glimmerstigen 17 linda.air@porfyren.se 070 634 63 29
Ledamot 2 år Charles Kridiotis Porfyrstigen 5 charles.kridiotis@gmail.com
Suppleant 1 år Gun Zebühr Granitstigen 4 gun.zebuhr@porfyren.se 581 667 66 073 656 88 11
Suppleant 1 år Elin Lilly Glimmerstigen 40 elin.lilly@porfyren.se

Avskrivning av p-böter
Kan göras av:
Pär Söderblom Granitstigen 6
Hans Söderholm Marmorstigen 18
Observera att avskrivningar varken görs för parkering utanför markerade p-platser eller för parkering innanför grindarna.

Beställning av borttappade garagenycklar
Beställning görs hos Hans Söderholm Marmorstigen 18

Soppåsar för matavfall
Finns att hämta på kretsloppcentralen i Brunna samt i vissa mataffärer.

Orienteringsskylt