Inkopplingstiden skall anpassas efter utetemperaturen, rekommenderade tider är:
Vid + 10ºC ca 1h
Vid 0ºC ca 1h
Vid - 10ºC ca 2h
Vid - 20ºC ca 3h

Defa brukanvisning
Defa brochyr

Calix
Defa