Direkt access till Facebook gruppen Grannarna i Porfyren
Alla på samfälligheten Porfyren kan vara medlem, skriv ett mejl till karin@blavinge.se eller kontakta Karin Bergström på Facebook.


Direkt access till Facebook sidan Porfyrens samfällighet